theme

گزارش تصویری دوره تربیت مربی ترجمه و تفسیرقران ۹۰نفرازاساتیدقران استان زاهدان ، سیستان وبلوچستان خرداد ماه ۹۵