theme

مراسم عزاداري دهه اول ماه محرم با استقبال خانواده هاي قراني انجام شد سخنران دكتر حاتم رجبي مداح محمد عطابخش و حسين حبيبي و محمد رضا تمدني با اجراي محفل انس با قران و زيارت عاشورا در موسسه امام رضا و منازل قران اموزان بر گزار شد