theme

جلسه تفسیر قرآن روزهای یکشنبه صبح ها در بیمارستان نجمیه (س) . ورود با هماهنگی برای عموم قرآن پژوهان آزاد می باشد