theme

کارگاه آموزش روشهای حفظ و تثبیت قرآن کریم ویژه اساتید و پشتیبانان و حافظان قرآن کریم استان مقدس امام رضا (ع) در صحن جمهوری ۲۸ آذر الی ۱ دی ماه با حضور دکتر حاتم رجبی