ضبط برنامه ، با حضور حجت الاسلام علي رجبي ، تدریس ترجمه ومفاهیم قران كربم ،‌ ويژه دانشجویان کشور ،‌استودیو خبرگزاری بین المللی ایکنا ، اردیبهشت ۱۴۰۰