اجرای برنامه سخنرانی در بوستان گلستان شهرک ولیعصر(ع) ، درجوارشهدای گمنام باموضوع سیمای شهادت درقرآن، خرداد ۱۴۰۰ استاد حجت الاسلام علی رجبی