گزارش تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن ، دانشگاه امام حسین (ع)، ویژه مهندسین قرارگاه خاتم، تیر ۱۴۰۰ ، استاد حجت الاسلام علی رجبی