گزارش تصویری از کلاس تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی ، مهندسین آی تی قرارگاه خاتم ، مرداد ۱۴۴۰ ، استاد حجت الاسلام علی رجبی