گزارش تصویری سخرانی میلاد امام رضا(ع) ، واقع در خوش جنوبی، مسجد صاحب الزمان (ع) ،‌استاد حجت الاسلام علی رجبی ۱۴۰۱