۱۴ آذر ، ۱۳۹۲

حسین بلبلی رتبه نخست رشته ترتیل

آقای حسین بلبلی یکی از قرآن آموزان ممتاز موسسه امسال در مسابقات اوقاف استان تهران در رشته ی ترتیل مقام نخست را کسب کرد.