اجرای سخنرانی خانواده مهدوی در امامزاده ابراهیم (ع) شهر ری ، استاد حجت الاسلام علی رجبی