افتخاري ديگر در موسسه امام رضا(ع)، انتخاب استاد برتر استان تهران، استاد حجت الاسلام علي رجبي در مراسم تجليل از فعالان قرآن و اساتيد برتر تفسير قرآن كريم استان تهران ، اساتيد منتخب و برتر حجت اللاسلام قرائتي، حجت الاسلام حاج ابولقاسم، حجت الاسلام علي رجبي حجت الاسلام شيخ حسين انصاريان از طرف رياست حوزه هاي علميه تهران ، سازمان دارالقران الكريم ، و سازمان اوقاف ، اهداء لوح تقدير و هدايا تجليل از طرف نماينده ولي فقيه حجت الاسلام خاموشي در سازمان اوقاف و امور خيريه بر گزار گرديد. ٢٣اسفند ماه ٩٩