5ce89b850bbf89469fe641e2c20b140dd2d2a9a13a453242246d22f22f9d577f

عکس شاگردان استان حضرتعبدالعظیم  حسنی ع تیرماه 84ِ.علی جعفری .سید حسین حسینی.امیر حسام فراهانی.محمد مهدی حق گویان


ce8d79ead3148794614bb3a7ea71a565bb8b99337434e85bbce6cc275480a2de

اردو شاگردان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)  سال 84


1e890c2aa98aff7263017a2ae316ca934bcdc8f86f8d006190b1baa0b98da740

اردوی توچال شاگردان حسینیه شهید آتوت سال 85


30eb24fd4a48be4b74bf77390edfdd518c3bcba0543e34ba582517caa6f32f35

سبحان خان احمدی .محمد علیی 

محفل انس با قرآن سال 83 دانشگاه آزاد شهر ری


aa759b38fb86368e58fec081e792266adf6252c17243a603305ca42493de4529

 شاگردان کلاس خلیج شماره 2 منزل استاد رجبی – سال1378

از چپ به راست استاد حاتم رجبی – علیرضا ربیعی – مرتضی مهدی زاده –  مسلم رجبی – اکبر صادقی – رضا گلابی – حسین حبیبی استاد علی رجبی  – مصطفی لشگری – عادل صغندل – مصطفی امیدی – مرتضی امیدی – علیرضا حبیبی – قاسم قنبری  – حسین تترون تن
14حافظ کل قرآن کریم


292e65fe3efb6b3c73297f7ec09df1c28c402d29cb21e44b57315698f72f7017

 

عکس شاگردان استاد حاتم رجبی  آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) سال ۸۳


be402bcca17a6634cec815fc90c66c797886543ee6ffd1a4f07f1b9ee50e5b8a

سال1385 حسین تترن تن .امیر حسام فراهانی.محمد مهدی حق گویان .حامدصادقی.مصطفی لشگری. برنامه قرآنی دانشگاه آزاد


b84dddba1bd82cf688cb7ffe4ef0bae4ffb99501ae8723d9c9ea00e007bfa0f2

عکس شاگردان فرهنگسرای قرآن سال 85


788846aab2265b5298cb3b6561cfa7582658c72c632761a4b8617b4680f45a88

کلاس ستارخان سال 1377