معرفی کلاسها و دوره های موجود

کلاس حفظ تخصصی قرآن برادران یک جز و مبتدی استاد مسلم رجبی

کلاس حفظ تخصصی قرآن 2جز تا کل قرآن استاد حاتم رجبی

کلاس فهم زبان قرآن استاد حجت الاسلام علی رجبی

کلاس بلاغت در قرآن استاد علی رجبی

حفظ تخصصی قرآن خردسال خانم رجبی

حفظ تخصصی قرآن خردسال خانم رجبی

حفظ مبتدی و موضوعی قران خردسال خانم نصیری

حفظ تخصصی قرآن بزرگ سال خواهران خانم طلایی

قرائت و تجوید تخصصی استاد غفاری

حفظ مبتدی خواهران نوجوان خانم منافی

------------------------------------------------------

برنامه کلاسی حفظ تخصصی قرآن کریم استاد حاتم رجبی در موسسه

ردیف عنوان کلاس محفوظات گروه سنی و تحصیلات ایام کلاس ساعت محل تشکیل تعداد قرآن آموزان آدرس
1 حفظ تخصصی 12 ـ 7 جزء بزرگسال عالی شنبه 15 / 19 منطقه 9 18 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
2 حفظ حرفه ای 30 ـ 10 نوجوان شنبه ، پنج شنبه 30 / 16 ، 8:00 منطقه 9 9نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
3 حفظ حرفه ای 14 ـ 6 نوجوان دوشنبه ، پنج شنبه 45/18 ، 9:30 منطقه 9 10نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
4 حفظ تخصصی 9 ـ 7 نوجوان دوشنبه ، پنج شنبه 45 / 17 منطقه 9 18 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
5 تثبیت حفظ 15 ـ 6 نوجوان دوشنبه ، پنج شنبه 15 / 15 منطقه 9 17 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
6 حفظ تخصصی 6 ـ 4 نوجوان دوشنبه ، پنج شنبه 30 / 16 منطقه 9 17 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
7 حفظ تخصصی 4 کودک دوشنبه ، پنج شنبه 14:00 منطقه 9 18 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
8 حفظ تخصصی 4 ـ 2 کودک پنج شنبه ، سه شنبه 11:00 ، 15/15 منطقه 9 17 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
9 حفظ تخصصی 2 کودک شنبه ، سه شنبه 15/15 ، 30/16 منطقه 9 18 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
10 حفظ تخصصی 1 کودک شنبه ، سه شنبه 14:00 ، 45/17 منطقه 9 18 نفر خ سی متری جی ک عسگری پ 51
 

برنامه کلاسی استاد حاتم رجبی که در فصل بهار خارج از موسسه تشکیل می شوند

ردیف عنوان کلاس محفوظات گروه سنی و تحصیلات ایام کلاس ساعت محل تشکیل قرآن آموزان مسئول کلاس آدرس
1 دانشگاه شهید ستاری 5جزء دانشجویی شنبه ها 19 مسجدولیعصر(ع) 15نفر عقیدتی سیاسی مهرآبادجنوبی
2 دانشگاه شاهد 4 جزء اساتید کارکنان و دانشجو یکشنبه ها 30/11 ساختمان ایثار 15 نفر دفترنهادرهبر دانشگاه اتوبان تهران-قم-روبرو عوارضی
3 شهرک شهیدباقری مبتدی ابتدایی یکشنبه ها 16 سرای محله 15 نفر سرای محله -----
4 شهید راصد 2 جزء دبیرستانی دوشنبه ها 7 کلاس مدرسه 10 نفر مدیریت مدرسه شهرک غرب
5 شهید صدر 1 جزء ابتدایی سه شنبه ها 7 کلاس مدرسه 18 نفر مدیریت مدرسه گیشا
6 جوادالائمه(ع) 1 جزء معلمان ابتدایی سه شنبه ها 9 دفتردبیران 18 نفر دفتر ثبت نام صادقیّه
7 بنیادقرآن ولیعصر(عج) 1 جزء ابتدایی سه شنبه ها 16 کلاس دارالقران 10 نفر دفترثبت نام شهرزیبا،بلوارتعاون
8 بنیادقرآن ولیعصر(عج) تثبیت 10جزء ابتدایی،راهنمایی سه شنبه ها 17 کلاس دارالقرآن 10 نفر دفتر ثبت نام شهرزیبا،بلوارتعاون
9 دارالقرآن امام حسن مجتبی(ع) 1 جزء تمامی سنین سه شنبه ها 19 محل دارالقرآن 14 نفر دفترثبت نام بلوارفرحزاد،ایثار،سعادت آباد
10 شهرک قصر فیروزه 1 جزء ابتدایی،راهنمایی چهارشنبه ها 16 مسجدولیعصر(عج) 16 نفر دفترثبت نام بلوار بسیج
11 بیت الفاطمه(س) 1 جزء دختران ابتدایی چهارشنبه ها 30/17 بیت الفاطمه(س) 15 نفر دفترثبت نام اتوبان امام علی(ع)،محلاتی، خ کیانی
12 بیت الفاطمه(س) 3 جزء پسران ابتدایی، راهنمایی چهارشنبه ها 30/18 بیت الفاطمه(س) 15 نفر دفترثبت نام اتوبان امام علی(ع) محلاتی،خ کیانی
13 مسجدبقیةالله (عج) 15 جزء پسران ابتدایی، راهنمایی جمعه ها 30/10 شبستان مسجد 15 نفر دفترمسجد خ اشرفی اصفهانی،خ طالقانی،مسجد بقیة الله