سید امیرحسین طباطبایی حافظ 68 ایه سوره مبارکه یوسف ع قهرمان درمسابقات جام حذفی ماه شعبان در گروه سابقون 2