محمد رضا شاکر حافظ 132 ایه سوره مبارکه بقره قهرمان مسابقات جام حذفی ماه شعبان در گروه دال