theme

گزارش تصویری ازبرنامه اقامه نماز جماعت و بیان احکام و تلاوت و تفسیرقرآن، شرکت انتقال گاز ایران، میدان هفت تیر