كسب رتبه ممتاز در رشته كامپيوتر دانشگاه امير كبير توسط آقاي امير محمد آقاپور ، حافظ ١٠جزء قرآن ، قرآن آموز موسسه امام رضا (ع) تهران را به ایشان و خانواده محترمشان تبریک عرض مینماییم .