طرح پرتو آسمانی ،‌آموزش آنلاین مفاهیم جزء سی قرآن کریم همراه صرف و نحو عربی ویژه پرسنل سازمان فرهنگی هنری شهرداری با تدریس حجت الاسلام علی رجبی ، شروع در خرداد ۱۴۰۰