گزارش تصویری تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآ برای مهندسین قرارگاه خاتم ، دانشگاه امام حسین (ع)،‌استاد حجت الاسلام علی رجبی ، خرداد ۱۴۰۰