گزارش تصویری برنامه جشن قرآن در مدرسه ابتدایی غیردولتی سرای زندگی خیابان شیخ عبدالله انصاری، مهر ۱۴۰۰ ، استاد حجت السلام علی رجبی