گزارش تصویری دوره تربیت و تعالی ، تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، دانشگاه امام حسین (ع) ، استاد حجت الاسلام علی رجبی ، دی و بهمن ماه ۱۴۰۰