گزارش تصویری از دوره بصیرت خانواده شرکت تسکو در شهر بوشهر ، استاد حجت الاسلام علی رجبی ، دی ماه ۱۴۰۰