گزارش تدریس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی و صیانت اسلامی ویژه کارکنان شرکت دماوند عسلویه، استاد حجت الاسلام علی رجبی ، بهمن ماه ۱۴۰۰