گزارش تصویری از داوری مسابقات جشنواره قرآنی شرکت سایپا، دکتر حاتم رجبی ، حجت الاسلام علی رجبی ، بهمن ماه ۱۴۰۰