گزارش اتمام ترم دوم کلاس ترجمه و مفاهیم ۶۸ جلسه ای ویژه کارکنان فرهنگی شهرداری تهران ، استاد حجت الاسلام علی رجبی ، اسفند ماه ۱۴۰۰