تبیین طرح برای ایجاد پایگاههای قرآنی ویژه روحانیون مساجد و مربیان قرآن، ناحیه شهید مصطفی خمینی رحمت الله علیه. درپی لبیک به ندای رهبر انقلاب، هرمسجد یک پایگاه قرآنی ، خرداد ۱۴۰۱