گزارش تصویری کلاس تک جلسه ای با موضوع مراحل تدریجی حرمت شراب در قرآن ، حسینه حر امام زاده صالح (ع) ، آذر ماه ۱۴۰۱ ، استاد حجت الاسلام علی رجبی