آزمون شفاهی حفظ قران کریم وزارت فرهنگ و ارشاد

۸ مهر ، ۱۳۹۳

آزمون شفاهی حفظ قران کریم وزارت فرهنگ و ارشاد

ازمون شفاهی حفظ قران کریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور ناظر استان و اداره شهر تهران برگزار گردید. و باحضور مسئول آموزش قران وعترت […]