امامزاده حمیده خاتون(ع)

۱۴ آذر ، ۱۳۹۲

دوره تربیت مربی حفظ قرآن در امامزاده حمیده خاتون(ع)

برگزاری دوره تربیت مربی حفظ قرآن در امامزاده حمیده خاتون(ع) گروه مؤسسات قرآنی مردم‌نهاد: دوره تربیت مربی حفظ قرآن با همکاری مؤسسه امام رضا(ع) و اداره […]