۳۰ اردیبهشت ، ۱۳۹۳

شروع ثبت نام ترم تابستان

شروع ثبت نام ترم تابستان حفظ تخصصي قرائت  ,  ترجمه  و تفسير در موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) تهران لسیت کلیه کلاس هایی که در طول […]