۳۱ فروردین ، ۱۳۹۳

تلاوت حجت السلام علی رجبی در بارگاه حضرت علی (ع)

تصاویر تلاوت قرآن در صحن بارگاه امیرالمومنین حضرت علی (ع) توسط استاد حجت السلام علی رجبی