۱ تیر ، ۱۳۹۳

داوري مسابقات قرآن در استان هاي مختلف

داوري مسابقات قرآن نيروي هوايي در استان هاي مختلف توسط استاد حاتم رجبي ،استاد علي اكبر حنيفي وإستاد مهدي حسيني‎   همدان ،تبريز،تهران،اصفهان،دزفول،بوشهر،شيراز ،بندرعباس، تصویر مربوط […]