حضرت عبدالعظيم(ع)

۱۵ بهمن ، ۱۳۹۲

سکان دار تشیع

با تبریک میلاد فرخنده ی حضرت عبدالعظیم حسنی  دعوت می کنیم به خواندن اندک مطالبی که پیرامون حضرت جمع آوری کردیم