داوری استاد حاتم رجبی در مسابقات اوقاف

۲۰ مهر ، ۱۳۹۳

داوری استاد حاتم رجبی در مسابقات اوقاف

داوری استاد حاتم رجبی در مسابقات اوقاف اسلامشهر.شهریار.دماوند.ورامین.جنوب غرب.غرب پاکدشت