رتبه اول تا سوم در مسابقات کشوری اوقاف

۲۵ شهریور ، ۱۳۹۳

کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات کشوری اوقاف

ضمت تبریک به قرآن آموزان رتبه های برتر به ترتیب اول :محمدحسین بهزادفر دوم  : علی اسدی سوم : امیر حسین شریفی زاده لازم ذکر است […]