كارگاه بحرانهاي بلوغ

۱۳ مهر ، ۱۳۹۳

كارگاه بحرانهاي بلوغ زير نظر استاد علي رجبي

  برگزاري كارگاه بحرانهاي بلوغ زير نظر استاد علي رجبي در موسسه امام رضا ع با حضور جمعي از جوانان سنين ١٣ الي ٢٤ سال جهت […]