مسجد حضرت علی اکبر (ع)

۱۲ شهریور ، ۱۳۹۳

تصاویر کلاس مسجد حضرت علی اکبر (ع)

تصاویر کلاس جز ۳۰ از اول تابستان در مسجد حضرت علی اکبر (ع) واقع در خیابان هاشمی زیر نظر موسسه قرآن  و عترت امام رضا (ع) تهران […]