۳ فروردین ، ۱۳۹۳

دوره اموزشي مديران , مسجد مقدس جمكران

گواهینامه آقای مسلم رجبي یکی از اساتید موسسه فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) تهران در دوره اموزشي مديران در جنب مسجد مقدس جمكران توسط اتحاديه تشكل […]