مصاحبه استاد رجبی با خبرنگار در شهر

۲۸ شهریور ، ۱۳۹۳

مصاحبه استاد رجبی با خبرنگار در شهر

مصاحبه  برنامه در شهر با استاد حاتم رجبی مدیریت موسسه فرهنگی فرآن و عترت امام رضا (ع)‌تهران در غرفه های قرآنی منطقه 9 پارک المهدی میدان […]