کلاس فهم زبان قرآن

۲۹ مهر ، ۱۳۹۳

تصاویرکلاس فهم زبان قرآن پایگاه یکم شکاری

کلاس فهم زبان قرآن توسط استاد حجت الاسلام علی رجبی در ایگاه یکم شکاری مهراباد