گفت‌وگوی فارس با حافظ قرآن نابغه

۱۴ تیر ، ۱۳۹۳

گفت‌وگوی فارس با حافظ قرآن نابغه محمدمهدی حق‌گویان

      حافظ قرآن باید عالم و تأثیرگذار باشد/ مسابقه برای خدا نباشد بی‌فایده است محمدمهدی حق‌گویان، حافظ نوجوانی است که قرآن کریم را به […]