۱۴ محفل انس با قرآن در ۱۴ مسجد تهران

۷ تیر ، ۱۳۹۳

برگزاری ۱۴ محفل انس با قرآن در ۱۴ مسجد تهران

گروه مؤسسات قرآنی مردم‌ نهاد: با همکاری مؤسسه امام رضا(ع) تهران همزمان با ماه رمضان، ۱۴ محفل انس با قرآن در ۱۴ مسجد تهران برگزار می‌شود.