هفته دفاع مقدس گرامی باد

۳۰ شهریور ، ۱۳۹۳

ای شهیدان، عشق مدیون شماست

ای شهیدان، عشق مدیون شماست / هرچه ما داریم از خون شماست این جنگ، حقیقتاً یک گنج است؛ یک گنج حقیقى است که تمام‏ شدنى هم […]